04-6288800

60 ס"מ

ארון פטרה

ארון פטרה

אורכו : 78 ס"מ

רוחב הבסיס : 45 ס"מ

ברוחבים שונים :60 - 100 ס"מ

90 \ 120 ס"מ

מבחינת פרקתיות יש לנו ארון פרקתי מאוד , יפה ומיוחד