04-6288800

120 ס"מ

ארון נועה

ארון  נועה - PROFILON

אורכו : 78 ס"מ

רוחב הבסיס : 45 ס"מ

 120 ברוחבים שונים : ס"מ

 151 - 200 ס"מ

 נועה הקלאסי  בעיצובו המיוחד , ארון פראקתי ורחב בצורה מדהימה